Biografie

De mens achter Bert Couperus


Strateeg en Probleemoplosser


Bert Couperus is een nuchtere open persoon met veel ambitie en is altijd op zoek naar wat hij kan toevoegen in het leven van een ander. Op zakelijk gebied heeft Bert de expertise bedrijfskundige adviezen te geven; denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van processen binnen organisaties of het ondersteunen van organisaties bij het uitwerken van complexe vraagstukken.Zijn leven bestaat voor een groot deel uit werk, omdat hij juist hiervan energie krijgt. Daarnaast heeft hij nog ruimte voor de drie besturen waarin hij zit, toert hij graag in zijn Cabrio én geniet hij van het leven met zijn twee zonen en vier kleindochters. 


Couperus Bedrijfskundige coach

Werkervaring


Bert heeft bijna 20 jaar als beroepsmilitair diverse functies uitgevoerd bij Defensie en de Koninklijke Marechaussee, voordat hij de stap naar het bedrijfsleven zette.


Binnen de Marechaussee is hij opgeleid tot opsporingsambtenaar en stroomde hij al snel door als postcommandant. Na 5 jaar werken in een internationale wereld vol dynamiek werd het tijd voor iets anders.


Zijn interesse in ICT en techiek bezorgde hem zijn eerste baan bij een High Corporate. Na de start als ICT-medewerker kriebelde het en wilde hij weer leiding gaan geven. Deze kans kwam en binnen afzienbare tijd was hij opgeklommen en gepromoveerd tot Manager Facilitair. 


Maar Bert wilde meer, hij voelde dat er meer in hem zat en na een uitgebreide meerdaags-assesment bleek dat ook zo te zijn. Bert werd getriggerd om zijn universitaire graad te halen. Hij is daarom Bedrijfskunde gaan studeren en na de Register-opleiding heeft hij ook binnen afzienbare tijd zijn Master in Bedrijfskunde gehaald. 


Op dat moment kwam de mogelijkheid om projectmanager te worden. Dit heeft hij gedaan, omdat daar veel meer uitdaging en hektiek in zat. Bert mag graag geprikkeld worden. Hij heeft een aantal omvangrijke projecten gedraaid, o.a. op het gebied van fusie en samenwerking, invoeren nieuw ICT-systeem en op het gebied van huisvesting.  Op dit moment is hij werkzaam als Specialist Huisvesting. 


Doordat Bert merkte dat zijn inbreng, kennis en kunde door diverse partijen erg gewaardeerd werd, besloot hij eind 2019 deze werkzaamheden in een bedrijfsmatige vorm te gieten, om één en ander transparant te houden.


Couperus Biz. geeft Bert de mogelijkheid om nog meer mensen te helpen en te adviseren!


Curriculum Vitae

2013 - heden

Diverse functies binnen Vastgoed bij een High Corporate

2003 - 2013

Diverse managementfuncties bij een High Corporate

1999 - 2003

Diverse functies bij een High Corporate

1981 - 1999


Diverse functies bij Defensie en Koninklijke Marechaussee

Vrijwilligerswerk

2019 - heden

Ambassadeur Stichting de Nieuwe Belenis

2016 - heden

Voorzitter evenementencommissie MB SLK Nederland  (Cabrio Mercedes Benz)

2012 - heden


Secretaris Unicef Stadshagen run

2011 - heden

Penningmeester Stichting Vrienden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

Belangrijke mijlpalen

2019


Start Couperus Biz. 


September 2011


Diploma MBA


Juli 2003


HBO diploma 


Augustus 1995


Beëdiging tot opsporingsambtenaar


September 1981


Start militaire loopbaan Koninklijke Landmacht

Opleiding

2009 - 2011

 

Bedrijfskunde MBA| Rijksuniversiteit Groningen | IBO Qualified Business School

 

2008 - 2009 


Register Bedrijfskundige | IBO Qualified Business school

 

2005 - 2007

 

Bedrijfskunde MBA| Rijksuniversiteit Groningen | IBO Qualified Business School

 

2002 - 2004

 

HBO Facilitair | Hanze Hogeschool Groningen

+ Hogeschool Amsterdam

 

1978 - 1981

 

Opleiding Ziekenverzorgende

 

Maatschappelijke ondernemer

Vanuit zijn drive om ook het goede te doen voor een ander, draagt Bert actief bij aan maatschappelijke projecten. En dan met name die projecten die iets extra's doen voor mensen met een handicap of mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 


Bert is daarom sinds 2019 ambassadeur van de Stichting De Nieuwe Belevenis. Deze Stichting heeft tot doel om mensen met een meervoudige handicap, diepdementerenden of ernstig zieke kinderen een mooie dag te bezorgen in één van hun belevenistheaters in Arnhem. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van een ieder staan centraal bij een Unieke Belevenis, waarbij van alles kan en niets moet. 


Daarnaast is Bert sinds 2012 secretaris van de Unicef Stadshagenrun

in Zwolle. De Stadshagenrun wordt georganiseerd met zo weinig mogelijk financiële middelen, zodat de overblijvende gelden aan goede doelen kunnen worden gegeven. Voor elke inschrijving gaat in elk geval één euro naar het Jeugdfonds Sport. En de inschrijver kan zelf ook een donatie geven voor een goed doel.